Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r., obchodzone między świętami: 1 maja – zwanym Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Narodowym 3 Maja.

2 maja – to również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.