Skip to main content

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja uchwalona została przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i stany skonfederowane reprezentujące naród Polski 3 maja 1791 roku.

Likwidowała wolną elekcję i demokrację szlachecką, zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, wprowadzała trójpodział władzy.

Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku).

 
Skip to content