Po raz osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2021 r., Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania oraz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2021 odbywa się pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”, a autorką plakatu promującego obchody jest Katarzyna Stanny. Hasło  Tygodnia Bibliotek jest silnie upodmiotowione. Zawiera w sobie intymność obcowania z książką, jest wyrazem osobistych przeżyć płynących z radości czytania i dokonania właściwego wyboru lektury. 

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej biblioteki i sięgnięcia po nową ofertę wydawniczą. Dysponujemy również kodami Legimi, umożliwiającymi odtwarzanie audio i e-booków.

Zapraszamy po książki!