W 1961 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po raz pierwszy w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy był obchodzony Dzień Bibliotekarza. Wydarzenie to, skierowane tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek. W jego trakcie odbywają się spotkania autorskie, warsztaty, konferencje.

Wszystkim Bibliotekarzom i Bibliotekom życzymy samych sukcesów.

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos