DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos otrzymała dofinansowanie w ramach programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, w kwocie 4 250,00 zł. Kwota dotacji jest ściśle powiązana z wysokością wkładu własnego (dotacji Organizatora na zakup książek w roku 2020 wynosi 17 000,00 zł). Gmina Kampinos została zaliczona do III stopnia zamożności, stąd dotacja ministerialna stanowi 20% wkładu własnego.

Termin końcowy realizacji zadania w części dotyczącej dotacji BN, jak również rozliczenia dotacji Organizatora, ustalony został na 30 listopada 2020 r.

W związku z powyższym, czekamy na Państwa sugestie dotyczące nowych zakupów.