Ania Krakowiak,  raz jeszcze gratulujemy.

Dziękujemy za zgłoszenie do projektu „Mała książka wielki człowiek”.

Zapraszamy do naszej biblioteki.