Nina Tarczyluk, raz jeszcze gratulujemy.

Dziękujemy za zgłoszenie do projektu ,,Mała książka wielki człowiek”.

Zapraszamy do naszej biblioteki.