Dyplom otrzymał Bruno Wydrzyński.

Raz jeszcze gratulujemy.

Zapraszamy do naszej biblioteki.