Konkurs rozstrzygnięty!

Zapraszamy do naszej biblioteki  po odbiór nagród

od poniedziałku 04.10 2021 do piątku 08.10.2021

w godzinach pracy biblioteki.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Protokół z prac Komisji