Gmina Kampinos prowadzić będzie akcje edukacyjne oraz gry i zabawy dla dzieci i dorosłych z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami komunalnymi. Zapraszamy również do Punku Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.