Temat wycieczki (spaceru) – „Mowa lasu”

Termin wycieczki: 05. 09. 2021.
Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: 2-3 godziny.

Miejsce zbiórki – Leśny Domek – „Puszczyk”, Granica 6, godz. 11.00.

Trasa wycieczki ma kształt pętli i prowadzi z Granicy zielonym szlakiem do Dębu Powstańców 1863 r., powrót przez wieś Bieliny do Granicy.

Trasa jest urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Poprzez ciekawy komentarz dostosowany do wieku i zainteresowań, uczestnicy dowiedzą się o:
– martwym drewnie i jego roli w przyrodzie,
– znaczeniu terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów
– drzewach i krzewach Puszczy Kampinoskiej, w tym uzyskają odpowiedź na pytania, czy drzewa widzą, słyszą, mówią?
– wielu ciekawostkach ze świata roślin i zwierząt.

Dojazd:
Samochód ( z Warszawy ok. 45 km ) drogą wojewódzką 580 Warszawa – Sochaczew

Komunikacja miejska z Warszawy:
Metro Księcia Janusza linia 719 do Leszna, dalej linią L29 do Kampinosu.

Komunikacja prywatna Motobuss: z Warszawy ul. Marszałkowska przy Sawie lub z Sochaczewa do Kampinosu

Prowadzący, Beata Bąk pracownik Kampinoskiego Parku Narodowego.

Zapisy na wycieczkę przyjmuje Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos, tel. 22 725 01 49,

email: bpgkampinos@gmail.com

Istnieje możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking