Termin wycieczki: 1.10.2023
Długość trasy: około 8 km, czas trwania: około 2,5 godziny.

Miejsce zbiórki – Leśny Domek – „Puszczyk”, Granica 6, godz. 11.00.

Trasa jest urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne. Poprzez ciekawy komentarz dostosowany do wieku i zainteresowań, uczestnicy dowiedzą się o:
– martwym drewnie i jego roli w przyrodzie
– znaczeniu terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów
– drzewach i krzewach Puszczy Kampinoskiej
– wielu ciekawostkach ze świata roślin i zwierząt.

Prowadzący, Beata Bąk pracownik Kampinoskiego Parku Narodowego.

Zapisy na wycieczkę przyjmuje Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos, tel. 22 725 01 49, email: bpgkampinos@gmail.com

Istnieje możliwość wypożyczenia kijków do nordic walkingu.