Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Jest to forma uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści jak m.in. Jądro ciemności, Lord Jim, Smuga cienia czy Tajny agent. Rocznica urodzin artysty przypada na 3 grudnia.

1 stycznia 2014 do domeny publicznej przeszedł dorobek translatorski Anieli Zagórskiej, wybitnej tłumaczki, przede wszystkim Josepha Conrada. Zagórska, która była kuzynką pisarza, przetłumaczyła prawie wszystkie jego dzieła.

Wszystkie dzieła Conrada w tłumaczeniu Zagórskiej przeszły w 2014 roku do domeny publicznej.

Wejście do domeny publicznej oznacza, że od tej chwili twórczość tę przestaje chronić prawo autorskie, staje się ona „własnością publiczną”. Poniżej prezentujemy link do dzieł Conrada dostępnych na portalu Wolne Lektury.


Joseph Conrad