Biblioteka przyłączyła się do akcji „Żonkile”, która ma na celu upamiętnić 74 rocznicę powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia, każdy kto odwiedzi Bibliotekę otrzyma żonkil – symbol szacunku i pamięci. Kwiaty te związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN po raz piaty organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”.