Na pytanie czy włączycie się do akcji „Marzycielska Poczta – napisz listy do chorego dziecka”? Klasa IVc odpowiedziała chóralne TAK. W ten oto sposób Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos wspólnie z uczniami z klasy IVc, pod kierunkiem p. Magdaleny Zawieruchy oraz p. Anny Rybki, włączyła się do akcji.

Czwartoklasiści z wielką starannością przygotowali listy dla wszystkich, chorych dzieci. Zaś dziś /24.10./ wspólnie pakowaliśmy listy oraz kartki.

https://marzycielskapoczta.pl/