Biblioteka postanowiła przedłużyć termin składania prac konkursowych do dnia 25.04.2016 r.

Regulamin pdf