Dokonano oceny 22 zgłoszeń: 9 zgłoszeń w kategorii wiekowej dorośli oraz 13 zgłoszeń w kategorii wiekowej dzieci /do 18 lat/, dostarczonych do Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos z terenu Gminy Kampinos.

Jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych.

Biblioteczna literka B: otrzymała imię Bajkuś

I miejsce

Dominika Osińska

Wyróżnienia:

Kategoria wiekowa dzieci /do 18 lat/ – Ewa Zdanowska – B jak Baśniowa Biblioteka

Kategoria wiekowa dorośli – Zuzanna Wiśniewska – Balbinka