Ogłoszony przez naszą bibliotekę konkurs plastyczny „Pocztówka z ferii kredkami rysowana” został rozstrzygnięty.

W konkursie złożonych zostało 10 prac.

Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych prac i przyznała miejsca:

a) w kategorii dzieci do lat 10

  I miejsce     Maja Michalczyk

 II miejsce     Antonina Sawicka

III miejsce     Hanna Sawicka

b) w kategorii dzieci i młodzież 11 – 18 lat

nie przyznano

Komisja przyznała dwa wyróżnienia: Aleksandra Muras oraz Aleksander Budnik

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu plastycznego „Pocztówka z ferii kredkami rysowana” drobnymi upominkami.

Po odbiór nagród zapraszamy do biblioteki od wtorku 01.03.2022 do piątku 11.03.2022 roku.

praca Mai Michalczyk
I miejsce w kategorii dzieci do lat 10

praca Antoniny Sawickiej
II miejsce w kategorii dzieci do lat 10

praca Hanny Sawickiej
III miejsce w kategorii dzieci do lat 10

praca Aleksandry Muras
wyróżnienie

 

praca Aleksandra Budnika
wyróżnienie