Dotacja Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet I Poprawa oferty bibliotek publicznych – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 4 750,00 zł.

Kwota dotacji jest ściśle powiązana z wysokością wkładu własnego (dotacja Organizatora na zakup książek w kwocie  19 000,00 zł). Gmina Kampinos została zaliczona do III stopnia zamożności, stąd dotacja ministerialna stanowi 20% wkładu własnego.

Termin końcowy realizacji zadania w części dotyczącej dotacji BN, jak również rozliczenia dotacji Organizatora, ustalony został na 30 listopada 2021 r.

Liczymy na Państwa pomoc, czekamy na sugestie dotyczące naszych zakupów.