Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos gościła p. Annę Plewkę, wykładowcę Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zajęcia „Młodzi odkrywcy z Kampinosu” były efektem porozumienia o współpracy, które zawarła p. Wójt Monika Ciurzyńska z WSEiZ w Warszawie 1 grudnia 2017 r.

Warsztaty adresowane były do młodzieży z klas VI-VIII i odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Kampinosie.

Za udostępnienie sal lekcyjnych oraz użyczenie busa na zajęcia plenerowe w Granicy gorąco dziękujemy p. Dyrektor Renacie Zakowanej.

Liczymy na dalszą współpracę z Uczenią i kolejne twórcze projekty, a młodzież zachęcamy do licznego uczestnictwa w organizowanych warsztatach.