W  2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos otrzymała od Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 4600 zł w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Za otrzymaną dotację biblioteka zakupiła nowości z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży.