KONKURS PLASTYCZNY

pt. „Kurczaczki, baranki, zajączki oraz inne ozdoby wielkanocne”

 

Organizator:

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos

Tematyka prac:

zwierzątko lub inna ozdoba kojarzona z wiosną i symbolizująca Święta Wielkanocne.

Technika prac:

Praca plastyczno-techniczna przestrzenna, wykonana z różnorodnych materiałów.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa – przedszkolaki,

II grupa – klasy I – III szkoły podstawowej,

III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej,

IV grupa – klasy VII -VIII szkoły podstawowej.

2. Uczestnik konkursu powinien być mieszkańcem Gminy Kampinos i posiadać kartę biblioteczną Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos.

3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną prace plastyczną, wykonaną własnoręcznie. Praca nie może być przedmiotem oceny w innych konkursach.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia pracy i danych osobowych autora pracy.

5. Zdjęcie pracy konkursowej proszę przesłać do 24.03, do godz. 15.00 na adres biblioteki: bpgkampinos@gmail.com, podając imię, nazwisko autora pracy, wiek oraz telefon kontaktowy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.03 o godzinie 12.00 na stronie biblioteki.

6. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy miejsca. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.

7. Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do biblioteki, w dniach: 26.03 i 29.03. 2021 r.