Szanowni Czytelnicy!

 

Na podstawie § 28 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzeń zmieniających z dnia 10 marca 2021 r. i   11 marca 2021 r.

od 15 marca do odwołania wprowadzono w bibliotekach publicznych w województwie mazowieckim zakaz organizacji wydarzeń z udziałem publiczności oraz udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom wewnątrz budynków.

W związku z powyższym Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos zostaje zamknięta dla czytelników w w/w terminie.

BPG Kampinos wprowadza na czas zaostrzonego rygoru telefoniczną   (22 725 01 49) i mailową (bpgkampinos@gmail.com) rezerwację zamówionych książek. Ich odbiór nastąpić może wyłącznie na zewnątrz budynku w umówionym dniu i godzinie.

W przypadku zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zalecamy korzystanie z wrzutni znajdującej się przed wejściem do budynku.