Drzwi Leśnego Domku „Puszczyk” otwarte w niedzielę.