Zapraszamy wszystkie dzieci do skorzystania z letniej oferty zajęć edukacyjnych. Zajęcia będą się odbywały w budynku Szkoły Podstawowej w Kampinosie. Poprowadzą je wykwalifikowani instruktorzy, pracownicy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a rekrutację prowadzi Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika oraz spełnienie kryterium wiekowego. Poszczególne panele edukacyjne są adresowane i dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. Liczba Uczestników warsztatów zostanie podana poniżej.

Proponujemy 4 rodzaje warsztatów zróżnicowanych tematycznie:

Warsztaty urbanistyczne:

Adresowane są do dzieci z klas 0-3. Grupa liczy 15 osób.

Terminy zajęć: 26.06; 28.06 i 05.07

Godzina: 11.00 – 14.00

Instruktor: Izabela Sobierajska

Są to warsztaty z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – makiet budynków:

  • wykonanych w technice 3d – dzieci mają umożliwić poznawanie miasta poprzez zabawę w budowanie jego fragmentów;

  • jednorazowych, wykonanych z kartonu czy styropianu.

Makiety będą ustawione na planszach kartonowych, na których dzieci będą rysowały układ drogowy.

Warsztaty architektoniczne:

dla dzieci z klas IV-VI, grupa 20 osób

Planowane spotkania: 26.06; 28.06 i 05.07

Godziny: 10.00 – 15.00

Instruktor: Karol Szparkowski

Cel zajęć: nauka podstaw projektowania, działanie w grupie

  • budowa konstrukcji ze spaghetti – wieża, most, zamek, itp.

  • baza księżycowa – budowa struktur dmuchanych – wieży obserwacyjnej, stanowiska dowodzenia, messy;

  • budowa modelu budki dla ptaków;

Warsztaty fotograficzne:

młodzież z klas VI-VIII, grupa 10 osób

Terminy warsztatów: 25.06; 27.06; 10.07

Godziny: 10.00 -15.00

Instruktor: Anna Plewka

Spotkanie 1:

Wprowadzenie w obsługę aparatu, budowę lustrzanek i pracę w trybie manualnym, podstawy PS, podstawy adobe PS – obróbka.

W zależności od warunków pogodowych – ćwiczenia z fotografią w plenerze.

Spotkanie 2:

Zajęcia plenerowe temat do wyboru: studium wybranego drzewa, fotografia w ruchu, makrofotografia.

Ciemnia cyfrowa, analiza obrazu, obróbka i wybór ostatecznej wersji do wydruku

Spotkanie 3:

Prezentacja techniki – rzutnik, laptop.

Zajęcia z cyjanotypii – dzieci pracują w warunkach plenerowych, wykorzystują naturalne materiały aby układać kompozycje na wcześniej przygotowanym papierze światłoczułym. Każde dziecko wykona swoją pracę.

UWAGA! Dzieci są proszone o zabranie ze sobą swoich telefonów lub aparatów wraz z kabelkami do ściągania zdjęć. Jeśli to możliwe laptopa.

Warsztaty terenowe:

młodzież z klas VI-VIII, grupa 15 osób

Terminy warsztatów: 04.07; 06.07; 13.07

Godziny: 04.07 i 06.07 9.00-12.00

13.07 12.00-15.00

Instruktorzy: Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

Zajęcia spójne z programem, który przewidziany jest przez PTTK w celu uzyskania odznaki w stopniu brązowym. Dzieci rozpoznają pomniki przyrody, wiedzą jak są oznaczone, rozpoznają liście, owoce i kwiaty.

Możliwe uzyskanie odznaki. Dzieci prowadzą książeczkę „Tropiciel przyrody”. Koszt książeczki wynosi ok. 2-3 zł, koszt odznaki ok. 10 zł. Osiągnięte sprawności zostaną przez Organizatora poświadczone.

Przewiduje się przeprowadzenie dwóch wycieczek oraz zajęcia w sali.

Wszelkie materiały potrzebne na warsztatach zapewnia Organizator. Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Wyjątek: chęć zdobycia odznaki na zajęciach terenowych.

Adresatami Projektu są Uczniowie z Gminy Kampinos zamieszkujący obszary wiejskie (par. 4 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie).

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach do Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w celu dopełnienia wymogów rekrutacyjnych.