Poniżej pytanie drugie.

Na Wasze telefony czekamy o godz. 12.00.