Biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji społecznej – WIELKIEJ ZBIÓRKI KSIĄŻEK, organizowanej przez Fundację Zaczytani.org, której celem jest stworzenie Bibliotek Małego Pacjenta w szpitalach, domach dziecka i hospicjach. W związku z tym do 25 maja bieżącego roku zbieramy niezniszczone książki dla dzieci i młodzieży. Zebrane książki zostaną przekazane do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu.

zaczytani.org