W galerii Sponsorów i Darczyńców Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos mamy zaszczyt przedstawić osoby prywatne i firmy, które rozumieją potrzeby naszej instytucji i z ofiarnością na trwałe zapisują się w historii Biblioteki.

Dzięki ich pomocy możemy realizować nasze zadania, uatrakcyjniać ofertę usług i dążyć do stałego podnoszenia ich poziomu oraz dalszego rozwoju Biblioteki.

Podejmując różnorodne działania informacyjne, kulturalne i edukacyjne, oczekujemy na zrozumienie potrzeb i wspieranie inicjatyw naszej instytucji, która dzięki temu spełni społeczne oczekiwania środowiska lokalnego.